ช่องทางการชำระเงิน

1. ชำระโดยการโอนเงิน

2. ชำระโดยเก็บเงินปลายทาง (COD)